Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh...

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 4 Trang 71 - Sác...

0
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 4 Trang 71 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Chất có mạng tinh thể nguyên tử: kim cương.

- Chất có mạng tinh thể phân tử: ở nhiệt độ thấp thì có khí hiếm: \(O_2, N_2, H_2, H_2O,CO_2,...\) kết tinh thành tinh thể phân tử.

b. - Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi.

- Trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy mà tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP