Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi...

Chương 1: Nguyên Tử Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có nguyên tử khối là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Khối lượng của 1 nguyên tử C là 12u.

Theo đề bài ta có: MC = 11,906.MH

nên MH = 12/11,906 = 1,008 u

MO = 15,842. MH = 15,842.1,008 = 15,969u.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP