Cho các phát biểu sau: a Glucozơ và...

Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu...

0
Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.
(b) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh do các đoạn mạch α – glucozơ tạo nên.
(c) có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.
(d) Xenlulozơ thuộc loại polime thiên nhiên.
(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được glucozơ.
Số phát biểu đúng là
2.5.4.3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP