Cho dãy dung dịch axit sau HF HCl...

Chương 5: Nhóm Halogen Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. D...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là:

A. HF B. HCl C. HBr D. HI

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP