Trong các ion phân tử cho dưới đây...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Trong các ion (phân tử) cho dưới đây, ...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Trong các ion (phân tử) cho dưới đây, ion (phân tử ) có tính oxi hóa là

A. Mg. B. Cu2+. C. Cl-. D. S2-.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

chất có tính oxi hóa là chất có thể nhận electron

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP