Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH --&gt NaNO3...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH -->NaN...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Trong phản ứng:

2NO2 + 2NaOH -->NaNO3 + NaNO2 + H2O

NO2 đóng vai trò

A. là chất oxi hoá.

B. là chất khử.

C. là chất oxi hoá, đồng thời cũng là chất khử.

D. không là chất oxi hoá, cũng không là chất khử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP