Cho 4 nguyên tố K z=19 Mn z...

Chương 1: Nguyên Tử Cho 4 nguyên tố K( z=19), Mn (z = 25), Cu ( z= 29...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho 4 nguyên tố K( z=19), Mn (z = 25), Cu ( z= 29) , Cr (z=24). Nguyên tử của nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1?

A. K; Mn; Cr. B. K; Cu; Cr. C. Mn; Cu; Cr. D. K; Mn; Cu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn đáp án b

cấu hình electron của k là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1

cấu hình electron của mn là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d­­5 4s2

cấu hình electron của cu là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d­­10 4s1

cấu hình electron của cr là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d­­5 4s1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP