Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một...

Chương 1: Nguyên Tử Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên t...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là 2s1 , số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là :

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b .

cấu hình electron của nguyên tố là 1s2 2s1 => z=3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP