3 nguyên tố X Y Z có số...

Chương 1: Nguyên Tử 3 nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt...

0
Chương 1: Nguyên Tử

3 nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 17; 18; 19; X; Y, Z có thể là:

A. Phi kim, kim loại, phi kim. B. Phi kim, phi kim, kim loại.

C. Kim loại, khí hiếm, phi kim. D. Phi kim, khí hiếm, kim loại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án d

cấu hình electron của x 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

cấu hình electron của y 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

cấu hình electron của z 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1

vậy x là phi kim, y là khí hiếm, z là kim loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP