Một nguyên tử X có tổng số electron...

Chương 1: Nguyên Tử Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10, nguyên tố X thuộc loại.

A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố p. C. Nguyên tố d. D. Nguyên tố f.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

phân lớp p có tối đa 6 e

tổng số e tối đa có thể điền vào 2 phân lớp 2p và 3 p là 12 >10
vậy electron cuối điền vào phân lớp 3p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP