Nguyên tử của nguyên tố hoá học A...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử của nguyên tố hoá học A có Z = 20 có cấ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử của nguyên tố hoá học A có Z = 20 có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là:

A. 3s2 3p2 B. 3s2 3p6 C. 3s2 3p4 D. 4s2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án d

cấu hình electron của a là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2

=>cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP