Cho cấu hình electron của các nguyên tố...

Chương 1: Nguyên Tử Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau: a.1...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:

a.1s2 2s2 2p6 3s2 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

b.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Các nguyên tố kim loại là trường hợp nào sau đây?

A. a, b, c. B. a, b, d. C. b, c, d. D. a, c, d

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

các nguyên tố kim loại thường có 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP