Các đồng vị của cùng một nguyên tố...

Chương 1: Nguyên Tử Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùn...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

A. số khối B. số e C. số p D. số n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án c.

đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng số proton

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP