Cho số hạt không mang điện của nguyên...

Chương 1: Nguyên Tử Cho số hạt không mang điện của nguyên tử của một ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho số hạt không mang điện của nguyên tử của một nguyên tố là 20 và số hạt mang điện bằng 2 lần số hạt không mang điện. Số khối của nguyên tử đó là

A. 20 B. 10 C. 40 D. 60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án c

ta có n=20

2z = 2n => z=n=20

vậy số khối của nguyên tử a=z+n=40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP