Nguyên tử nguyên tố D có tổng số...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử nguyên tố D có tổng số phần tử cấu tạo ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử nguyên tố D có tổng số phần tử cấu tạo là 52 trong đó số hạt không mang điện bằng 9/17 số hạt mang điện. Nguyên tố D là:

A. S B. Ne C. Ar D. Cl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án đúng d
ta có 2z + n =52
và n= 9/17*2z => 2z + 18z/17 =52
=> z= 17 => nguyên tố d là clo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP