Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S và SO2 tác dụ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S và SO2 tác dụng với dung dịch brom dư thu được dung dịch X. Thêm dung dịch Ba(NO3)2 dư vào X thu được dung dịch Y và 2,33 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,112. B. 0,224. C. 0,336. D. 0,448.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bảo toàn S

n hỗn hợp = nH2S +nSO2=nBaSO4=0,01

Vậy V=0,224

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP