Cho hh chất gồm mgcl2 alcl3 và zncl2...

Chương 5: Nhóm Halogen Cho hh chất gồm mgcl2, alcl3, và zncl2 bằng pp...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Cho hh chất gồm mgcl2, alcl3, và zncl2 bằng pphh tách riêng từng kim loại ra khỏi hh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cho hỗn hợp vào naoh dư vào hh thu đươcj
mg(oh)2 , naalo2 , na2zno2
lọc kết tủa cho kết tủa tác dụng với hcl --> mgcl2
-> nhiệt phân nóng chảy --> mg

sau đó sục khí co2 vào dd còn lại thu được 2 kết tủa
al(oh)3 và zn(oh)2
cho dd nh3 vào hỗn hợp kết tủa --> kết tủa zn(oh)2 tan do tạo phức zn[nh3]4(oh)2 ---> lọc kết tủa thu đc al(oh)3--> hcl --> alcl3 --> al
còn phức chất thì cho tác dụng hcl --> zn(oh)2 + nh4cl + h2o
cho kết tủa zn(oh)2 vào hcl --> zncl2 -- > zn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP