Cho các sơ đồ phản ứng hóa học...

Chương 5: Nhóm Halogen Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau: Cl2 + X → ...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

Cl2 + X → Y;

Y + Fe → T + H2;

T + E → G + NaCl;

G + Y → T + H2O.

Các chất X, Y, T, E, G lần lượt là

A. HCl, H2, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2.

B. H2 , HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2.

C. HCl, FeCl2, NaOH, H2, Fe(OH)2.

D. FeCl2, H2, HCl, NaOH, Fe(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP