Câu 26: Cho lượng dư dung dịch AgNO3...

Chương 5: Nhóm Halogen Câu 26: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng ...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Câu 26: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là

A. 10,8 gam. B. 14,35 gam. C. 21,6 gam. D. 27,05 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Kết tủa chỉ là AgCl

m=14,35

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP