Các hạt tạo nên hạt nhân là A...

Chương 1: Nguyên Tử Các hạt tạo nên hạt nhân là A. e và p B. p và n ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Các hạt tạo nên hạt nhân là

A. e và p B. p và n C. n và e D. e, p và n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP