Cho tổng số hạt của nguyên tử của...

Chương 1: Nguyên Tử Cho tổng số hạt của nguyên tử của một nguyên tố l...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho tổng số hạt của nguyên tử của một nguyên tố là 40, trong đó số hạt không mang điện tích ít hơn số hạt mang điện là 12, khối lượng mol của nguyên tử đó là

A. 13 B. 40 C. 27 D. 26

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án c

ta có 2z + n =40
và 2z -n=12
=> z=13 , n=14
vậy khối lượng mol của nguyên tử a=z+n=27

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP