Nguyên tố hóa học là những nguyên tử...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng A. ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

A. số p B. số n C. số khối D. số p và n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP