Đặc trưng cơ bản của một nguyên tố...

Chương 1: Nguyên Tử Đặc trưng cơ bản của một nguyên tố hóa học là A....

-1
Chương 1: Nguyên Tử

Đặc trưng cơ bản của một nguyên tố hóa học là

A. Số đơn vị điện tích hạt nhân

B. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối

C. số hiệu nguyên tử D. nguyên tử khối

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án c

đặc trưng cơ bản của một nguyên tố hóa học là số hiệu nguyên tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP