Tìm phát biểu đúng nhất trong nguyên tử...

Chương 1: Nguyên Tử Tìm phát biểu đúng nhất, trong nguyên tử trung hò...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Tìm phát biểu đúng nhất, trong nguyên tử trung hòa

A. số p = n B. số p = e C. số e = n D. A = p + e

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án đúng là b) số p = số e

trong nguyên tử trung hòa luôn có số p = số e

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP