Trong các đồng vị sau 1H 2H 3H...

Chương 1: Nguyên Tử Trong các đồng vị sau 1H, 2H, 3H, đồng vị nào khô...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Trong các đồng vị sau 1H, 2H, 3H, đồng vị nào không có notron

A. 1H B. 2H C. 3H D. 1H và 2H

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP