Cấu hình electron của Cu cho Z =...

Chương 1: Nguyên Tử Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là: A. 1s2...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP