Một Ion R3+ có phân lớp cuối cùng...

Chương 1: Nguyên Tử Một Ion R3+ có phân lớp cuối cùng của cấu hình el...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Một Ion R3+ có phân lớp cuối cùng của cấu hình electron là 3d5. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

A.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 4p1 B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s2 3d8. D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP