Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây có cấ...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây có cấu hình electron là:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

A. Ca (Z = 20) B. Fe (Z = 26) C. Ni (Z = 28) D. K (Z = 19)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

số electron của nguyên tử nguyên tố b là 26 => b là fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP