Nguyên tử có tổng số e là 13...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử có tổng số e là 13 thì cấu hình electro...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử có tổng số e là 13 thì cấu hình electron lớp ngoài cùng là :

A. 3s2 3p2. B. 3s2 3p1 C. 2s2 2p1 . D. 3p1 4s2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP