Một nguyên tử có cấu hình 1s2 2s2...

Chương 1: Nguyên Tử Một nguyên tử có cấu hình 1s2 2s2 2p3 thì nhận xé...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Một nguyên tử có cấu hình 1s2 2s2 2p3 thì nhận xét nào sai :

A.Có 7 electron. B. Có 7 nơtron.

C.Không xác định được số nơtron. D.Có 7 proton

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

dựa vào cấu hình electron chỉ biết được số proton là electron. chưa xác định được số nơtron

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP