Số nguyên tố hoá học có cấu hình...

Chương 1: Nguyên Tử Số nguyên tố hoá học có cấu hình electron ở lớp n...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Số nguyên tố hoá học có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng 3s1 là:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP