Nguyên tử R có cấu hình electron lớp...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng l...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4p5. Điện tích hạt nhân của nguyên tử R là:

A. 20 B. 35 C. 45 D. 20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

cấu hình electron của r là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d­­10 4s24p5

điện tích hạt nhân của nguyên tử r là 35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP