Nguyên tử X của nguyên tố X có...

Chương 1: Nguyên Tử Nguyên tử X của nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Nguyên tử X của nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 34 và có điện tích hạt nhân là 1,7622.10^-18C. Kí hiệu nguyên tử X là:
A. 24-12Mg
B. 23-11Na
C. 39-19K
D. 9-4Be

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: 2z + n = 34 (z là số đơn vị điện tích hạt nhân, z = số p = số e và n là số hạt nơtron)
ta lại có: z = (1,6722.10^-18)/(1,602.10^-19) = 11 => n = 12.
vậy kí hiệu của x là 23-11na (23 nằm trên, 11 nằm dưới)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP