Lớp L n = 2 có số phân...

Chương 1: Nguyên Tử Lớp L ( n = 2) có số phân lớp là : A. 1 B. 2. C....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

lớp l có n=2 sẽ có 2 phân lớp là 2s và 2p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP