Dãy nào trong các dãy sau đây gồm...

Chương 1: Nguyên Tử Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp el...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa ?

A. s1 , p3, d7, f12 B. s2, p6, d10, f14

C. s2, d5, d9, f13 D. s2, p4, d10, f10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP