Phát biểu nào sau đây là đúng ?...

Chương 1: Nguyên Tử Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Nguyên tử Pro...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Nguyên tử Proti (1-1H) chỉ chứa proton và nơtron.
B. Mức năng lượng của phân lớp 3d thấp hơn mức năng lượng của phân lớp 4s.
C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số khối.
D. Hạt mang điện dương trong nguyên tử là electron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP