Nhận định nào không đúng? A Trong các...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Nhận định nào không đúng? A. Trong các...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Nhận định nào không đúng?

A. Trong các phản ứng hoá học, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

B. Trong các phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay đổi.

C. Trong các phản ứng thế, số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay đổi.

D. Trong các phản ứng oxi hoá - khử luôn có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP