Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản...

Chương 1: Nguyên Tử Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản nào là đúng...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản nào là đúng cho nguyên tử có số hiệu là 16

A. 1s2 2s2 2p6 3s1. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s1. D. 1s2 2s2 3p2 4p2 5p2 6p1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP