Có các phản ứng hoá học sau 1...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Có các phản ứng hoá học sau 1. CaCO3 -...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Có các phản ứng hoá học sau

1. CaCO3 --> CaO + CO2

2. 2KClO3 --> 2KCl + 3O2

3. 2NaNO3 --> 2NaNO2 + O2

4. 2Al(OH)3 --> Al2O3 + 3H2O

5. 2NaHCO3 --> Na2CO3 + H­2O + CO2

Phản ứng oxi hoá - khử là

A. (1), (4). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (4), (5).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b
có 2 pu oxh khử là 2 và 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP