Cho sơ đồ phản ứng FeSO4 + KMnO4...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Cho sơ đồ phản ứng FeSO4 + KMnO4 + H2...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Cho sơ đồ phản ứng

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của FeSO4

A. 10. B. 8. C. 6. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

10feso4 + 2kmno4 +8 h2so4 -->5 fe2(so4)3 + k2so4 + 2mnso4 + 8h2o

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP