Cho phư­ơng trình phản ứng hoá học...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử / Cho phư­ơng trình phản ứng hoá học s...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

/ Cho phư­ơng trình phản ứng hoá học sau:

1. 4HClO3 + 3H2S --> 4HCl + 3H2SO4

2. 8Fe + 30 HNO3 --> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. 16HCl + 2KMnO4 --> 2KCl + 2MaCl2 + 8H2O + 5Cl2

4. Mg + CuSO4 --> MgSO4 + Cu

5. 2NH3 + 3Cl2 --> N2 + 6HCl

Dãy các chất khử là

A. H2S, Fe, KMnO4, Mg, NH3. B. H2S, Fe, HCl, Mg, NH3.

C. HClO3, Fe, HCl, Mg, Cl2. D. H2S, HNO3, HCl, CuSO4, Cl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án b
chất khử là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP