Trong các phản ứng sau phản ứng nào...

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Trong các phản ứng sau, phản ứng nào H...

0
Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

A. 4HCl + MnO2 -->MnCl2 + Cl2 + 2H2O

B. Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

C. HCl + NaOH--> NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO --> CuCl2 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

chất oxi hóa là chất nhận electron có số oxi hóa giảm sau phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP