Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi...

Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:Chất A, B, C lần lư...

0
Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:Chất A, B, C lần lượt là các chất sau
CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP