Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm...

Cho đoạn mạch điện xoay chiều \[AB\] gồm điện trở \[R=80\] Ω, cuộn dâ...

4
Cho đoạn mạch điện xoay chiều \[AB\] gồm điện trở \[R=80\] Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở \[r=20\] Ω và tụ điện \[C\] mắc nối tiếp. Gọi \[M\] là điểm nối giữa điện trở \[R\] với cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi \[U\] thì điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (kí hiệu \[{{u}_{AN}}\]) và điện áp tức thời giữa hai điểm M, B (kí hiệu \[{{u}_{MB}}\]) có đồ thị như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng \[U\] giữa hai đầu đoạn mạch \[AB\] có giá trị xấp xỉ bằng
\[150\sqrt{2}\]V. 225 V.285 V. 275 V.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta có \[\left\{ \begin{array}{l} {U_{AN}} = 300\\ {U_{MB}} = 60\sqrt 3 \end{array} \right.\]V và \[{{u}_{AN}}\] vuông pha với \[{{u}_{MB}}\]. → \[{{\cos }^{2}}{{\varphi }_{AN}}+{{\cos }^{2}}{{\varphi }_{MB}}=1\]↔ \[{{\left( \frac{{{U}_{Rr}}}{{{U}_{AN}}} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{{{U}_{r}}}{{{U}_{MB}}} \right)}^{2}}=1\] ↔ \[{{I}^{2}}\left( \frac{20+80}{300} \right)+{{I}^{2}}{{\left( \frac{20}{60\sqrt{3}} \right)}^{2}}=1\]→ \[I=\frac{3\sqrt{3}}{2}\]A. + Kết hợp với giản đồ vecto, với \[\left\{ \begin{array}{l} r = 20\\ R = 80 \end{array} \right.\]Ω → \[\left\{ \begin{array}{l} {U_{MH}} = 30\sqrt 3 \\ {U_{AM}} = 120\sqrt 3 \end{array} \right.\]V → \[\alpha ={{60}^{0}}\]→ \[\widehat{AMB}={{120}^{0}}\]. + Vậy \[{{U}_{AB}}=\sqrt{U_{AM}^{2}+U_{MB}^{2}-2{{U}_{AM}}{{U}_{MB}}cos{{120}^{0}}}=60\sqrt{21}\approx 275\]V → Đáp án D
275 V.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
0
Toẹt vời. Chung gốc vẫn đc nha ae. NMT

Gửi 9 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP