Độ cao của âm là đặc trưng sinh...

Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với

0
Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với
năng lượng của âm. biên độ dao động của âm. chu kỳ dao động của âm. tốc độ truyền sóng âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với tần số của âm → Đáp án C
chu kỳ dao động của âm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP