Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ...

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

0
Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ
cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định. ngược pha sóng tới nếu vật cản cố định. ngược pha sóng tới nếu vật cản tự do. luôn ngược pha sóng tới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tại điểm phản xạ cố định, sóng phản xạ sẽ ngược pha với sóng tới → Đáp án B
ngược pha sóng tới nếu vật cản cố định.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP