Biên độ dao động cưỡng bức không phụ...

Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

0
Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
lực cản môi trường tác dụng vào vật. biên độ ngoại lực tuần hoàn.tần số ngoại lực tuần hoàn. pha ban đầu của ngoại lực tác dụng vào vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn → Đáp án B
biên độ ngoại lực tuần hoàn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP