Một sợi dây đàn hồi chiều dài l...

Một sợi dây đàn hồi, chiều dài \[l\], một đầu cố định, một đầu để tự ...

0
Một sợi dây đàn hồi, chiều dài \[l\], một đầu cố định, một đầu để tự do. Điều kiện để có sóng dừng trên dây là
\[l=\left( 2k+1 \right)\frac{\lambda }{4}(k\in N)\]. \[l=k\lambda (k\in {{N}^{*}})\]. \[l=\left( 2k+1 \right)\frac{\lambda }{2}(k\in N)\]. \[l=k\frac{\lambda }{2}(k\in {{N}^{*}})\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Hướng dẫn giải câu này:
+ Điều kiện để có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định là \[l=k\frac{\lambda }{2}\]→ Đáp án D
\[l=k\frac{\lambda }{2}(k\in {{N}^{*}})\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP