Cuộn cảm của một mạch dao dộng có...

Cuộn cảm của một mạch dao dộng có độ tự cảm \[L=50\]µH. Tụ điện của m...

0
Cuộn cảm của một mạch dao dộng có độ tự cảm \[L=50\]µH. Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF – 240 pF. Tần số dao động riêng của mạch biến thiên trong khoảng từ
1,4 MHz đến 2 MHZ. 1,45 MHz đến 2,9 MHz.1,45 MHz đến 2,9 kHz. 1,85 MHz đến 3,2 MHz.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tần số dao động riêng của mạch \[f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\] → \[{{f}_{max}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{L{{C}_{\min }}}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{{{50.10}^{-6}}{{.60.10}^{-12}}}}=2,9\]MHz, Tương tự \[{{f}_{\min }}=\frac{1}{2\pi \sqrt{L{{C}_{\max }}}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{{{50.10}^{-6}}{{.240.10}^{-12}}}}=1,45\]MHz → Đáp án B

1,45 MHz đến 2,9 MHz.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP