Một sóng ngang hình sin truyền trên một...

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ là hình ...

0
Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch pha nhau một góc
\[\frac{2\pi }{3}\]rad\[\frac{5\pi }{6}\]rad\[\frac{\pi }{6}\]rad\[\frac{\pi }{3}\]rad

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta xác định được \[\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 12\\ \Delta {x_{NM}} = 5 \end{array} \right.\] đơn vị độ chia nhỏ nhất của trục \[Ox\]. → \[\Delta {{\varphi }_{MN}}=\frac{2\pi \Delta {{x}_{NM}}}{\lambda }=\frac{2\pi .5}{12}=\frac{5\pi }{6}\]rad → Đáp án B
\[\frac{5\pi }{6}\]rad

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP